«محسن غرویان»، مدرس حوزه، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص «عملکرد برخی امامان جمعه» بیان کرد: امامان جمعه دستورالعمل کلی و سراسری دارند که به آنها ابلاغ می‌شود که چه مطالبی را بیان و از بیان چه مطالبی صرف نظر کنند. از طرف دبیرخانه ائمه سراسر کشور محورهایی به آنان توصیه می‌شود که بیانش برای شرایط کشور لازم است. یکی از امامان جمعه مصلی شهر را به دست فروشان داده است/ دغدغه‌های مردم از زبان امامان بیان شود تا آنها خالی شوند

او ادامه داد: البته امامان جمعه در این بین سلایق شخصی و نظرات خود را به میزان علم، اجتهاد و فقه و فهم‌شان از مسائل کشور از خود بروز می‌دهند. یک‌سری امامان جمعه سلیقه های شخصی و ذوق‌هایی دارند که براساس آن ها تشخیص می‌دهند چنین اقدام و یا حرکتی صورت گیرد، باعث تفاوت آنها می شود.

غرویان اظهار کرد: اقدامات برخی امامان جمعه خوب است. برداشتن نرده و فاصله بین مردم و مسئولین اقدام مثبتی است اما امامان جمعه بالاتر از این هم می توانند اقداماتی داشته باشند تا مردم احساس کنند آنها از مردم جدا نیستند. مسئولین دیگر هم باید اقداماتی انجام دهند تا وضعیت معیشت و اقتصاد ساماندهی شود زیرا در بین مردم آشفتگی ایجاد شده است و نمی توانند برای خود برنامه ریزی داشته باشند. امامان جمعه می‌توانند در خطبه هایشان مطالبی این چنینی را بیان کنند تا دغدغه‌های مردم از زبان امامان جمعه خالی شود البته برخی اقدامات بیش از توان امامان جمعه است.

او مطرح کرد: اخیرا شنیدم یکی از امامان جمعه اقدام خوبی انجام داده و آن هم اختصاص مصلی شهر به دَست فروشان بود. این اقدام و ابتکار برای کسب و کار مردم بسیار خوب و مردم پسند است. این نوع اقدامات مثبت، خوب است و باید بیشتر انجام شود.